Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy CWZS Bydgoszcz został przyjęty do grona stowarzyszeń należących do Cywilno-Wojskowego Związku Sportowego Zawisza. Decyzja została podjęta na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Związku. 

MUKS "CWZS" utworzą trzy bydgoskie placówki - Zespół Szkół nr 15, Zespół Szkół nr 20 i Zespół Szkół nr 9. - Od około dwóch tygodni prowadziliśmy z panem prezesem Bednarkiem rozmowy zmierzające do zapewnienia młodym piłkarzom możliwości kontynuowania rozwijania swoich talentów. Za nowy podmiot odpowiadać będą dyrektorzy szkół i zarząd CWZS - powiedział prezydent Bydgoszcz pan Rafał Bruski na konferencji prasowej w Galerii Sportu Bydgoskiego. Dzięki utworzeniu klubu, zachowana zostanie ciągłość szkolenia młodych piłkarzy. - Przeprowadziliśmy już wstępne rozmowy z Kujawsko-Pomorskim Związkiem Piłki Nożnej w sprawie przejęcie lub przejścia młodych piłkarzy do zespołów MUKS. Powołanie nowego podmiotu pomoże uporządkować struktury piłkarskie CWZS. W Związku jest wprawdzie sekcja piłkarska prowadzona przez BKS, jednak nie wypełnia ona całej luki po spółce – podkreślił Dariusz Bednarek, wiceprezes CWZS Zawisza. Niewykluczone, że MUKS "CWZS" przejmie również seniorski zespół Zawiszy występujący w IV lidze.

4 lipca na wniosek grupy założycielskiej Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „CWZS” odbędzie się Walne Zebranie Członków CWZS Zawisza w celu podjęcia uchwały o przyjęciu w struktury Związku MUKS „CWZS” Bydgoszcz.

Design by: www.diablodesign.eu